Зөөврийн сууц үйлдвэрлэл 1

http://container.nots.mn

Зөөврийн сууц үйлдвэрлэл 2

http://container.nots.mn

Зөөврийн сууц үйлдвэрлэл 3

Зөөврийн сууц үйлдвэрлэл 4

Зөөврийн сууц

0303

 

Бүтээгдэхүүнүүд

 

 • Оффис

 • Зуслангийн байшин

 • Амины орон сууц
 • Хээрийн кэмп
 • Ариун цэврийн байгууламж

 • Харуул хамгаалалтын байр

 • Агуулах склад
 • Ажил үйлчилгээ явуулах байр

 • Дэлгүүр
 • Цайны газар
 • Ажилчдын байр

 

 

дээш